1. Viivise suurus on 0,05 eurot iga raamatu kohta iga tähtaja ületanud päeva eest.

2. Raamatukoguprogramm hakkab viivist arvestama, kui tagastamistähtajast on üle läinud viis (5) päeva ehk kuuendast (6.) võlgnevuspäevast.

3. Viivist võetakse kõikidelt lugejatelt, ka lastelt.

4. Viivist võtame Saaremaa Vallavalitsuse 15. oktoobri 2019. a korralduse nr 2-3/1800  „Saare Maakonna Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri“ alusel.

5. Raamatute tagastamise tähtaeg on 21 päeva. Tähtaega saab pikendada, juhul kui lugeja käes olevat raamatut ei soovi teised lugejad. Reeglina saab tähtaega pikendada kolm (3) korda.

6. Tähtaja pikendamiseks võib tulla raamatukokku, helistada telefonil 454 5135 või saata kiri e-posti kaudu orissaare.raamatukogu@saare.ee