1. Viivise suurus on 0,03 eurot iga raamatu kohta iga tähtaja ületanud päeva eest.

2. Raamatukoguprogramm hakkab viivist arvestama, kui tagastamistähtajast on üle läinud viis (5) päeva ehk kuuendast (6.) võlgnevuspäevast.

3. Viivist võetakse kõikidelt lugejatelt, ka lastelt.

4. Viivist võtame Orissaare Vallavalitsuse korralduse nr. 238 „Orissaare raamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“ alusel ( kinnitatud 9. novembril  2015. a.),  punkt 2 kehtestada viivis tähtaja ületanud ühe teaviku eest 0,03 eurot/päev.

5. Raamatute tagastamise tähtaeg on 21 päeva. Tähtaega saab pikendada, juhul kui lugeja käes olevat raamatut ei soovi teised lugejad. Reeglina saab tähtaega pikendada kolm (3) korda.

6. Tähtaja pikendamiseks võib tulla raamatukokku, helistada telefonil 454 5135 või saata kiri e-posti kaudu orissaare.raamatukogu@saare.ee