ORISSAARE RAAMATUKOGU AIP KASUTAMISE EESKIRI

 

ORISSAARE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS Nr. 3


                                                                     Kinnitatud 17. märts 2010
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõige 2 ja "Rahvaraamatukogu seaduse" § 15 lõigete 2 ja 2´alusel.

§ 1 ÜLDSÄTTED

1. Interneti töökohad asuvad Orissaare raamatukogus, Kuivastu mnt. 37
Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel:
                      E,N,R  9.30 - 17.00
                      T,K    9.30 - 19.00
Telefon: 45 45 135

2. AIP-i põhiülesanne on kõigile soovijaile tasuta juurdepääsu võimaldamine internetis olevale avalikule teabele.

3. Raamatukogutöötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

4.Külastajate käsutuses on 3 arvutit, neist kahele on võimalik eelnevalt registreerida. Üks on mõeldud operatiivseks teenindamiseks järjekorra alusel (pangaülekanded, õppetööks materjali otsing jm.). Tööaeg ca 15 minutit.

§ 2 TEENUSED JA KASUTAMINE

1. Interneti töökohti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast. Eelduseks on eelnev arvuti- ja internetikasutamise oskus.

2. Interneti kasutamine on tasuta. Võimalus on kasutada ID-kaardi lugejat. Enne arvuti kasutamist fikseerib kasutaja oma nime ja kellaaja ning annab allkirja.

3. Esmakordsel külastusel tutvub kasutaja AIP-i kasutamise eeskirjaga, mille täitmine on talle kohustuslik.

4. Eelregistreerimise korral peab külastaja kohale õigeaegselt. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.

5. Interneti kasutamise tööajad algavad täis- või pooltundidel, kuid mitte rohkem kui tund aega järjest. Vabade aegade olemasolul on võimalik kohapeal aega pikendada vastavalt kokkuleppel raamatukogutöötajaga.

6. Arvutit kasutab üks inimene korraga, kui ei ole raamatukoguhoidjaga kokku lepitud teisiti.

§ 3 KEELATUD TEGEVUSED

  1) muudatuste tegemine kõvakettal (tarkvara instelleerimine, kõvakettal olevate failide kustutamine ja muutmine)
  2) arvuti omavoliline sisse- ja väljalülitamine ning taaskäivitamine (restart)
  3) igasuguste muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis
  4) programmide omavoliline installeerimine
  5) tasuliste internetilehekülgede ja pornolehekülgede külastamine
  6) arvuti kasutamise ajal süüa ja juua
  7) häirida oma tegevusega teisi arvutikasutajaid ja raamatukogu lugejaid

§ 4 RAAMATUKOGU ÕIGUSED

1. Oma CD-de, mälupulkade jmt. kasutamine on lubatud ainult raamatukogu-töötaja nõusolekul.

2. Printimine on tasuline. Enne printima asumist palutakse sellest informeerida raamatukogutöötajat. Kasutaja hooletuse tõttu prinditud praakeksemplarid kuuluvad tasumisele.

3. Eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja võimaluse kasutada internetiteenust 1 kuu jooksul, teistkordsel rikkumisel kaotab õiguse 6 kuuks.

4. Raamatukogutöötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust, nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist.


§ 5 AIP-i KASUTAJA KOHUSTUSED

1. Kasutaja kohustub järgima üldtunnustatud võrgus käitumise reegleid ning hoidma internetipunkti vara. AIP-i kasutaja kohustub hüvitama tema poolt arvutile või lisaseadmetele tekitatud materiaalse kahju.

2. Tõrgetest arvuti ja interneti töös tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajale.

3. Raamatukogu ei vastuta kasutajate poolt autoriõiguse rikkumise ja internetis kordasaadetud tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

4. AIP-i külastaja kohustub täitma raamatukogutöötaja korraldusi.