Luuletaja ja lastekirjanik

                LEILI ANDRE 95

                    (1. II 1922 – 4. X 2007)

                                    * * *

                        Julge olla rõõmus,

                        sest rõõm on kaunis

                        nagu õitsev puu.

 

                        Julge nutta,

                        sest pisarad

                        pesevad mõtteid

                        nagu vihm lehti.

 

                        Julge vaikida,

                        sest muldki,

                        millest saavad toitu juured,

                        vaikib.

 

                        Julge rääkida tõtt,

                        sest muidu

                        pole päikest su üle.     /Luulekogust „Hõbedakirjaga kruus“, ilm. 1979/

 

Kui laps...

Kui laps elab laitusega koos - õpib ta hukka mõistma
Kui laps elab vaenulikkusega koos - õpib ta taplema
Kui laps elab pilkamisega koos - õpib ta olema arg
Kui laps elab häbistamisega koos - õpib ta tundma end süüdlasena

kuid..
Kui laps elab julgustamisega koos - õpib ta eneseusaldust
Kui laps elab leplikkusega koos - õpib ta kannatlikkust
Kui laps elab kiitusega koos - õpib ta lugupidamist
Kui laps elab lahkusega koos - õpib ta õiglust
Kui laps elab turvalisusega koos - õpib ta ustavust
Kui laps elab heakskiiduga koos - õpib ta end armastama
Kui laps elab tunnustuse ja sõprusega koos - õpib ta leidma maailmas armastust

Anne Mellgren

 

Uus aasta

Lahkuv aasta ukse suleb,

uus me tuppa täna tuleb.

Tuleb pikas tuisusallis,

küünlasäras, pidutrallis.

Tuleb pakases ja härmas,

noor ja ennatu ja kärmas.

Tuleb pungil pauna kandes,

palju tõotades ja andes.

Tuleb, kaasas uued vembud,

uued tarkused ja tembud.

Uued plaanid, uued mõtted,

uued teod ja ettevõtted.

Avab laialt uksepooled,

taga vastsed rõõmud-hooled.

(Kalju Kangur)
Kaks luuleraamatut saarlastelt

SINUS ENDAS RÄNNUMAA pilt

VAIKNE ON MERI
TORM TUIKAB LAINETES
RAND PUHKAMAS ÖÖS

KAS KAJAKAS KES
VEELEV pilt
MÖÖDUDES MAJAKAST ON
NÜÜD VALGUSTATUD

/Grevel, R. Veelev.- Saaremaa, 2016 lk.33/ rannatee lookleb
sõitjate mõte ja meel
ekslevad merel

*