Minu vaade maale ja merele           

Mati Hint

Raamat on isa pühendusteos noorena hukkunud pojale Madis Hindile (1970–2001). Madise kujunemise aega esitatakse perekonnamälestustena.

Madis oli andekas joonistaja ja luuletaja. Raamatus on ära trükitud kõik Madise joonistused ja luuletused, mis isal on õnnestunud leida (joonistused värvitrükis). Madise poeg Joonas Hint, kes isa hukkumise ajal oli 5-aastane, joonistas esimesel leina-aastal väga sageli oma isa taastatud pukktuulikut Saaremaal. Raamatus on need värvitrükis ära toodud.

Raamatu teine osa on isa leina-aja päevaraamat, õieti leebemad väljavõtted sealt. Samas on peatükke, milles arutletakse meis aeg-ajalt avalduva võime üle tunda ette ohtu, olgu siis unenägudes või füüsilise enesetundena.

Raamatu kolmas osa on Madis Hindi romaani “Vaade merele" (Ilmamaa 2002) analüüs seostatuna romaaniväliste sündmustega.

Raamatu neljandaks osaks on suguvõsalood: Madise ema Juta Bergmani põlvnemine Põhja-Eestist ning Madise isa põlvnemine Lõuna-Tartumaalt on koos tõestisündinud ajaloo kirjeldusega esitatud põhiliinides seitsme sugupõlve ulatuses.

Raamatu viies osa sisaldab Madis Hindi ajakirjandusliku bibliograafia (1990–2001) koos kommentaaridega.

"Kas see raamat võiks olla vajalik teistelegi peale omainimeste? Mõnele kindlasti. Ka võõras võib leida siit mõndagi omast ja sedakaudu võib ühe isa läbielatu olla toeks veel kellelegi. Näiteks mõnele, kes ametlikust leinaabist ega -teooriast pole leidnud seda, mis tema endaga kokku kõlaks."

                          Maie Kreegipuu, TÜ kliinilise psühholoogia rektor