VÄLJAPANEKUD / NÄITUSED

Laenutuses:  ELUJOONIS. Ene Mihkelson 1944 - 2017

                       SÜGIS KIRJANDUSES
 
Püsiväljapanek: UUED RAAMATUD
 

Lugemistoas: NAERA TERVISEKS

                      Huumorit ja satiiri; Riho Lahi 115                  

                  

PÜSINÄITUS  
                         Kirjandusteadlane, filoloogiadoktor

                                AARNE VINKEL