19. märts 2004 - KÜLAS ON WIMBERG (JAAK URMET) JA HELGI ALLIK

Nimetatud külalised olid külla kutsutud gümnaasiumi, et tähistada keelepäeva. Hiljem kohtusid kirjandusklubi liikmed külalistega ühises kohvilauas.

13. aprill 2004 - IRMA JÄRVESALU LUULEKOGU "RANNAKARBID" ESITLUS

Tutvustati uut luuleraamatut, loeti luuletusi ja räägiti autorist. Muusikalised vahepalad olid Orissaare Gümnaasiumi õpilaste sisustada, oli viiulimängu ja kitarri saatel laulmist. Õhtu lõpetas mõnus istumine kenade inimeste ja kohvitassiga.

31. mai 2004 - JUHAN PEEGLI 85. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

Olime külla kutsunud TRÜ õppejõu, ajakirjaniku ja Juhan Peegli õpilase Anu Pallase. Veel mahtusid õhtusse ajakirjanduse veergudelt leitud mõtted ja meenutused lugupeetud professorist.

30.september 2004 - OSKAR KRUUS -75 ; MINU LUGEMISELAMUS

Ülevaade Oskar Kruusi loometeest ja tema raamatutest. Peatähelepanu oli seekord mälestustel ja kirjandusteaduslikel teostel. .

Seejärel said sõna kohalviibijad, kes jagasid oma lugemiselamusi teistega. Kõige pikem ja põhjalikum soovitus oli L. Yutang`i raamatule "Elamise tähtsus." 

8. oktoober 2004 - NEEME METS - 75

Meie klubi asutajaliikme, kohaliku kunsti- ja kirjandusinimese Neeme Metsa loominguline õhtu.

25. november 2004 - KÜLALISED KURESSAAREST

Kohtumisõhtu Saaremaa Raamatuklubi esindusega. Külla tulid klubi president Enda Naaber, Ellen Õnnis ja Lembit Mölder.

Saime teada raamatuklubi töödest ja tegemistest ning ülevaate Enda Naabri viimasel ajal ilmunud raamatutest. Ei jäänud kuulmata Harri Õnnise ja Juhan Smuuli luule ning meie meeskülaline lisaks veel laulis ja esitas anekdootlikke lugusid.