3. ja 10. novembril oli Orissaare Gümnaasiumi algklassiõpilastele mere tagant külla tulnud Muhu Põhikooli muusika- ja kodulooõpetaja Leena Peegel, kes tutvustas legendi, kuidas Muhumaa tekkis, seletas, kuidas vanasti üle väinade sai ja viis läbi mitu lõbusat mereteemalist mängu.

24. oktoobril (esmaspäeval) ja 26. oktoobril (kolmapäeval) kell 11  Koolivaheaja mereteemaline meisterdamishommik.

 

7. aprill. Orissaare Gümnaasiumi algklasside kevadine luuletund. Õpilased esitavad luuletajate-juubilaride värsse: J. Oro, H. Mänd, I. Lember, J. Kaplinski. Tutuvme autorite elu ja loominguga.

Kevadine luuletund.JPG

 

16. märts. Emakeelepäev Orissaare lasteaias.

Lapsed esitavad luuletusi, vestleme emakeelest ja emakeelepäevast.

 

17. veebruar. KIK õppepäev Orissaare Gümnaasiumis Orissaare, Pöide, Laimjala ja Muhu valla 1.-4. klassi õpilastele.

Töötuba "Rõõmus raamatusirvimine" Otsisime teatmeteostest vastuseid loodusteemalistele küsimustele. 3. ja 4. klass õppis ka allikale viitama.

Rõõmus raamatusirvimine1.JPG

16. novembril toimusid Kultuurimaja rohelises saalis hingedeaja rahvapillitunnid algklassidele. Rääkisime hingedeajast, kommetest ja uskumustest, santimisest, küsisime mõistatusi, uurisime ja kuulasime erinevaid pille. Aitäh, Õie Pärtel, Orissaare Muusikakoolist ja tema noored kanneldajad Anete ja Brita.