ORISSAARE VALLAVALITSUSE
KORRALDUS nr. 238


Orissaare raamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine 9.detsember 2015.a.

Tulenevalt "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 30 lg 1 p 3,  "Rahvaraamatukogu seaduse" § 15 lg 3 ja Orissaare raamatukogu direktori esitatud ettepanekust, annab Orissaare Vallavalitsus korralduse kinnitada alates 1. jaanuarist 2016 järgmised hinnad:

Paljundamine

  • formaat A4 ühele poolele -   0,15
  • formaat A4 kahele poolele - 0,30
  • formaat A3 ühele poolele -  0,30
  • formaat A3 kahele poolele - 0,60


Printimine

  • A4 mustvalge -                                     0,15
  • A4 värviline (tindiprinter) -                     0,50
  • A4 värviline pildimaterjal (tindiprinter)  -  1,00


Skaneerimine - 0,35 €/leht

Viivis

Tähtaja ületanud ühe teaviku eest 0,03 eurot/päev.